Forord

2014 var et travlt år for Markedsmodningsfonden. Stadig flere virksomheder søgte medfinansiering, og vi oplevede stigende interesse fra iværksættermiljøer og erhvervslivets organisationer.

Det er markedsmodningsfondens opgave, at understøtte at samfundets store investeringer i forskning og udvikling – både i den private og offentlige sektor – i højere grad omsættes til vækst og nye job i virksomhederne. Det gør vi ved at medfinansiere test og tilpasning af nye innovative produkter, understøtte offentlig-privat samarbejde om markedsudvikling, fx på klimatilpasningsområdet og gennem erhvervspartnerskaber, der har til formål at styrke den kommercielle udvikling i brancher, der har et særligt vækstpotentiale. Det lykkes vi i høj grad med.

Bestyrelsen har i år fået gennemført en ekstern evaluering af fondens hidtidige indsats. Den viser meget flotte resultater i form af øget omsætning, styrket eksport og nye arbejdspladser i de virksomheder, der har fået medfinansiering fra fonden. Evalueringen viser også, at fondens medfinansiering, giver et samfundsmæssigt afkast på 25-80 pct. og bidrager til en forbedring på de offentlige finanser med 3-4 mia. kr. frem mod 2018. Endelig peger evalueringen på, at fonden ofte er løftestang i forhold til at tiltrække privat finansiering, da vi er med til at blåstemple og synliggøre de projekter, der medfinansieres.

Jeg er stolt over den positive forskel, som Markedsmodningsfonden gør for virksomheder og væksten i Danmark. Det vil vi fortsætte med i 2015.

Vi har lavet en interaktiv årsberetning, som giver dig som læser en indsigt i årets resultater, fondens effekter og de virksomheder, der har opnået medfinansiering fra fonden i 2014. Jeg håber, du vil tage dig tid til at orientere dig i beretningen og danne dig et billede af den vækst og innovation, der skabes gennem Markedsmodningsfondens medfinansiering.

God fornøjelse.

Carsten Bjerg, Bestyrelsesformand for Markedsmodningsfonden
Bjerringbro, juli 2015

Fonden bygger bro fra prototype til marked

Virksomheder der har fået medfinansiering til markedsmodning

 • Projekter startet før 2014
 • Projekter fra året 2014

Større og hurtigere markedsintroduktion pga. fondens medfinansiering

Vi er kommet hurtigere på markedet med vores produkt pga. medfinan­sieringen, og det har været helt afgørende for det kommercielle potentiale. Bare et halvt eller helt år senere har afgørende betydning for vores produkt, sådan som markedet ser ud. Medfinansieringen har gjort det muligt at tænke mere langsigtet og udvikle et bedre og bredere produkt med et større kommercielt potentiale.
Vores omsætning og salg ville klart være lavere uden medfinansieringen.

Virksomhedscitater fra Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden

Medfinansiering fra fonden skaber vækst i virksomheden

1 mio. kr. i
medfinansiering
14,6 jobs
 
21,9 mio. kr. i
omsætning
17,5 mio. kr. i
eksport

Jf. fondens midtvejsevaluering

Medfinansiering fra fonden skaber vækst i virksomheden

1 mio. kr. i
medfinansiering
8.3 jobs
 
12.3 mio. kr. i
omsætning
9.3 mio. kr. i
eksport

Midtvejsevalueringen peger på, at ca. 58 pct. af effekterne ikke ville være realiseret uden fondens medfinansiering

Hvert år skabes ny vækst og beskæftigelse

 • Jobs
 • 2400
 • 1800
 • 1200
 • 600
 • 0
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 4
 • 28
 • 111
 • 298
 • 478
 • 1.092
 • 1.590
 • 1.969
 • 2.273
 • 2.305
 • i mio. kr.
 • 4000
 • 3000
 • 2000
 • 1000
 • 0
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 1,5
 • 16,9
 • 119
 • 282
 • 717
 • 1.637
 • 2.384
 • 2.954
 • 3.410
 • 3.457
 • i mio. kr.
 • 3000
 • 2250
 • 1500
 • 750
 • 0
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 0,5
 • 13
 • 87
 • 178
 • 507
 • 1.159
 • 1.741
 • 2.203
 • 2.576
 • 2.610

”Tallene henviser til de ca. 58 pct. af effekterne der direkte kan henføres til Markedsmodningsfondens medfinansiering, jf. fondens midtvejsevaluering.”

Fonden medfinansierer primært projekter i små virksomheder

 • 47,2%
 • 36,2%
 • 9,9%
 • 6,6%
 • Mikro 1-9
 • Lille 10-49
 • Mellem 50-250
 • Stor 250

Markedsmodningsfonden tilbyder risikovillig kapital netop, hvor innovative
små virksomheder har allermest brug for det. Det synes vi i DI er en god ide

Sidsel Dyrholm Holst, Chef for MMV & Entrepreneurship i DI

2014 i tal

 • 3 ansøgningsrunder
 • 267 ansøgninger
 • 922 mio. kr. ansøgt
 • 51 Tilsagn om medfinansiering
 • 113 deltagende virksomheder
 • 187 nye skabte jobs
 • 164 mio. kr. ny realiseret omsætning
 • 91 mio. kr. ny realiseret eksport

Året 2014

I 2014 modtog fonden flere ansøgninger end tidligere år. Fonden udviklede nye initiativer og styrkede yderligere fokus på at skabe kommercielle successer – til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark

Kommercielt fokus
Med 267 ansøgninger og et samlet ansøgt beløb på 922 mio. kr. i 2014 oplevede fonden den hidtil største efterspørgsel. Det har betydet, at fondens bestyrelse har måttet prioritere hårdt imellem mange rigtigt gode projekter med stort kommercielt potentiale.

Fonden etablerede et stående bedømmerkorps, som består af udvalgte kommercielle kompetencepersoner, der har særligt kendskab inden for de markeder, fonden primært modtager ansøgninger fra. Det har gjort det muligt at styrke det kommercielle fokus, og yderligere kvalificere det markedsinput, fonden har brug for til at udvælge de bedste projekter.

I 2014 udarbejdede Erhvervsstyrelsen en analyse, der viser de udfordringer, der står i vejen for virksomheders markedsmodning. Analysen var et vigtigt bidrag til, at vi har kunnet skærpe vores fokus på de barrierer, særligt SMV’er oplever, når de skal have et nyt innovativt produkt på markedet.

Innovativ offentlig efterspørgsel
Fondens partnerskaber indenfor klimatilpasning og sygehussektoren, som er indgået med kommuner, regioner og andre offentlige aktører offentliggjorde prækommercielle udbud, der gør det muligt for virksomheder at byde ind med innovative løsninger til fremtidens klima- og velfærdsudfordringer.

Crowdfunding
Året sluttede med en lancering af et nyt instrument, hvor forbrugerrettede produkter kan få mulighed for at opnå matchfinansiering fra Markedsmodningsfonden med penge rejst på en crowdfunding-platform. Initiativet blev positivt modtaget af dansk erhvervsliv.

Case

Atosho ApS – innovativ E-handelsløsning

Atosho ApS har udviklet en ny e-handelsløsning, der gør det muligt for redaktører af online indhold at implementere salg direkte i deres artikler uden at oprette en egentlig webbutik. Det vil være en ny indtjeningskilde for udbydere af redaktionelt indhold, og vil ligeledes gøre det nemmere at være forbruger på nettet. Med denne løsning kan forbrugerne nemlig købe varer, som er tagget direkte i artikler og billeder. På den måde slipper forbrugerne for at skulle besøge separate online shopping-sites for at købe den vare, som de netop har læst om andetsteds.

Den store udfordring for Atosho er at dokumentere for udbydere af redaktionelt indhold, at løsningen kan skabe en yderligere indtjening samt at vise potentielle brugere, at købsprocessen bliver både nemmere og hurtigere.

Markedsmodningsfonden har i 2014 tildelt medfinansiering på 5,1 mio. kr. af et samlet projektbudget på 11 mio. kr. Pengene skal bruges til at lave de konkrete test og tekniske forbedringer i samarbejde med fem online medievirksomheder, der undervejs i projektet vil monitorere resultaterne. De udvalgte testpartnere og potentielle kunder er fordelt over Danmark, Storbritannien og Frankrig, og har en samlet brugerbase på ca. 630.000.

Fondens medfinansiering betyder ifølge Atosho, at markedsintroduktionen og efterfølgende international ekspansion kan fremskyndes med 12-18 måneder, hvilket er en helt afgørende konkurrencefordel i et online-marked, hvor udviklingen går meget hurtig. Atosho har ambitiøse mål om, at projektet i 2019 vil skabe 521 jobs og en vækst i omsætningen på 3,3 mia. kr., hvoraf 3,2 mia. kr. er eksport.

Case

Adapa ApS – fleksibel støbeform til byggeriet

Adapa ApS har udviklet en nyskabende justerbar støbeformsteknologi, der gør det nemt og billigt at lave komplekse krumme overflader. Justerbarheden gør det muligt at ændre støbeoverfladens geometri, hvilket betyder at støbeformen modsat andre løsninger er genanvendelig. Anvendelsesområdet kan være indenfor moderne byggeri eller produkter, der har asymmetriske kurver som eksempelvis vindmøllevinger og bådskrog.

I arbejdet med at få AdaptiveMould på markedet, er den store udfordring for Adapa at opnå produktionsverificering på at løsningen kan anvendes til forskellige specifikke materialer. Endvidere er en CE-mærkning nødvendig for at kunne markedsføre teknologien i Europa.

Markedsmodningsfonden har tildelt Adapa medfinansiering på 2,2 mio. kr. af et samlet budget på 3,8 mio. kr., som skal bruges til at overvinde de udfordringer, som virksomheden står overfor i forbindelse med at få produktet på markedet. I samarbejde med Aarhus Universitet skal den sidste teknologiske færdigudvikling gennemføres, bl.a. ved at formene testes og materialernes styrke og fleksibilitet dokumenteres. Yderligere vil der ske produktionsverificering hos virksomhederne Cricursa og Danish Yacht.

Adapa forventer, at projektet i 2019 vil skabe 40 jobs og en vækst i omsætningen på 23 mio. kr., hvoraf 17 mio. kr. er eksport.

Case

KM Rustfri A/S – vandhydrauliske motorer til brug i mejeriet

Virksomheden KM Rustfri A/S har i samarbejde med Carlsberg udviklet den patenterede vandhydrauliske HYDRACT aktuator, som kan erstatte trykluftsdrevne aktuatorer. En aktuator er en mekanisk styringsenhed til en mekanisme eller system, som bl.a. anvendes i bryggerier og mejerier. Sammenlignet med trykluft forbruger vandhydraulik mindre energi og er en mere præcis og pålidelig teknologi, da vand modsat luft ikke kan presses sammen.

Gennem de sidste årtier har udviklingen indenfor aktuatorer været begrænset, hvilket bl.a. skyldes et relativ konservativt og forsigtigt marked. Derfor har nye teknologier og processer generelt haft svært ved at blive udbredt.

Markedsmodningsfonden har i 2014 tildelt medfinansiering på 5,6 mio. kr. ud af et samlet projektbudget på 10 mio. kr. Med disse midler er virksomheden i stand til at installere og teste den komplicerede og specialiserede løsning i et realistisk miljø hos potentielle kunder med henblik på at gennemføre markedstilpassede tekniske forbedringer. Projektet indebærer test af fem prototyper i 2013 og 55 prototyper i 2014 hos Thise Mejeri og Carlsberg.

Det er målet at KM Rustfri fem år efter projektstart har en markedsandel på 16 % i Europa og 8 % i resten af verden. Derfor forventer KM Rustfri, at projektet i 2019 vil skabe 15 jobs og en vækst i omsætningen på 250 mio. kr., hvoraf 72 mio. kr. er eksport.

Case

PAJ Sensor A/S – optimering af luftkølesystemer på skibe

WISA sensor af PAJ Sensor A/S kan måle mængden af frit vand i indtaget af skylleluften på skibe. Sensoren og fungerer som et feedbacksystem, der konstant fodrer motoren med tidlige advarsler, og tillader løbende adaptiv regulering af fugtigheden i motorens luftkølersystem. Teknologien vil gøre det mere energi- og omkostningseffektivt at køle luften og vil i sidste ende også bidrage med mindre forurening fra skibe.

WISA projektet har i de tidlige stadier modtaget finansiering fra Den Danske Maritime Fond, som bl.a. er brugt til at udvikle en fungerende prototype. Det er herefter kritisk at kunne teste prototypen i reelle brugssituationer ombord på udvalgte skibe for på den måde at kunne tilpasse løsningen til markedets krav og behov samt skabe dokumentation og referencer.

Markedsmodningsfonden har tildelt medfinansiering på 1,6 mio. kr. ud af et samlet projektbudget på 4,9 mio. kr. Medfinansieringen gør det muligt at teste sensoren på eget testanlæg og ombord på skibe ejet af potentielle kunder som Mærsk og Clipper. I alt skal der testes 61 sensorer fordelt hos en række testkunder i løbet af 2014 og 2015 for at kunne lave de endelige markedstilpassede tekniske forbedringer, der skal gøre produktet klart til salg.

PAJ Sensor forventer, at projektet i 2019 vil skabe 43 jobs og en vækst i omsætningen på 150 mio. kr., hvoraf 142 mio. kr. er eksport.

Case

Windar Photonics A/S – avanceret måler til brug ved vindmøller

Windar Photonics A/S har i samarbejde med DTU udviklet Wind*Eye Sensoren – en remote vindmåler, der optimerer den gennemsnitlige energiproduktion fra vindmøller. Wind*Eye Sensoren måler vindhastigheden og retningen ca. 80 meter foran den enkelte vindmølle, i modsætning til nuværende vindmålere placeret bag rotorbladende, som derved ikke præcist måler ”vindflowet” mod vindmøllen. Wind*Eye Sensoren øger den gennemsnitlige energiproduktion fra vindmøller med 2-4 %.

Windar Photonics’ store udfordring ligger i vindmøllebranchens forsigtighed med hensyn til implementering af nye teknologier, hvilket kræver omfattende test og dokumentation af Wind*Eye Sensoren. Det er derfor afgørende, at Windar Photonics kan markedstilpasse teknologien og fremvise driftsstabilitet gennem konkrete business cases baseret på faktiske målinger.

For at bidrage til at Windar Photonics kan overkomme disse markedsbarrierer har Markedsmodningsfonden i 2014 tildelt medfinansiering på 3 mio. kr. ud af et samlet projektbudget på 6,9 mio. kr. til at teste Wind*Eye Sensoren på fem teststeder indenfor vindmøllebranchen i Danmark, Tyskland og Kina – bl.a. hos dansk/kinesiske ENVISION. Dette tillader test på både forskellige vindmølletyper og under forskellige vejrforhold.

Windar Photonics forventer, at tilsagnet fra Markedsmodningsfonden kan fremskynde markedsintroduktionen med 24-48 måneder. Windar Photonics A/S forventer, at projektet i 2019 vil skabe 65 jobs og en vækst i omsætningen på 401 mio. kr., hvoraf 380 mio. kr. er eksport.

Case

Vaavud ApS – mobile vindmålinger til landbruget

Startet som et bachelorprojekt på DTU i 2011, har Vavuud ApS udviklet et system med en vindmåler og en tilhørende app, der gør det muligt at foretage mobile vindmålinger. Produktet er hidtil blevet solgt med succes på markedet for windsurfing. Vavuud tager nu produktet til landbrugssektoren, hvor det medfører en markant forbedring i landmandens arbejdsgang med at føre EU-påkrævede sprøjtejournaler.

Da produktet er svær at beskytte mod kopiering er ”time-to-market” afgørende. Samtidig er det nødvendigt at levere et gennemarbejdet produkt, der kan betjenes af både ældre landmænd og unge gæstearbejdere, som ikke taler lokalsproget.

Med medfinansiering fra Markedsmodningsfonden på 2,6 mio. kr. ud af et samlet budget på 4,8, er det muligt at lave en hurtig og gennemtestet markedstilpasning af prototypen på de europæiske markeder. Medfinansieringen skal bruges til at teste og tilpasse systemet hos 250 testbrugere og potentielle kunder i Danmark, Sverige og Vesteuropa, i samarbejde med Lanntmännen, der er en stor etableret spiller i landbrugssektoren.

Medfinansieringen fra Markedsmodningsfonden er en forudsætning for, at Lanntmännen kan allokere de nødvendige ressourcer, og uden medfinansieringen vil Vavuud’s ekspansion til landbrugssektoren sænkes betydeligt, hvilket gør det sværere at udnytte deres teknologiske forspring. Vavuud forventer, at projektet i 2019 vil skabe 18 jobs og en vækst i omsætningen på 100 mio. kr., hvoraf 64 mio. kr. er eksport.

Case

Medichanical Engineering ApS – øget præcision ved hoftekirurgi

X-Pander er et nyt kirurgisk værktøj udviklet af Medichanical Engineering ApS, som fikserer ”kop”-delen af en hofteprotese på bækkenet. Værktøjet er baseret på en teknologi, som kommer fra ingeniører og maskinarbejdere, der kvalitetssikrer en ellers svær manuel procedure. Dette har potentiale til at reducere manuelle fejl og operationsomkostninger samt reducere den gennemsnitlige operationstid.

Det er essentielt, at Medichanical Engineering får videnskabelig evidens for X-Pander’s effekt i reelle brugssituationer baseret på en tilstrækkelig stor test-gruppe, samt at virksomheden færdigudvikler produktet i forhold til kirugernes tilbagemeldinger.

Med 3 mio. kr. i medfinansiering fra Markedsmodningsfonden ud af et samlet projektbudget på 6,6 mio. kr. bliver X-Pander afprøvet ca. 150 gange af omkring 15 kiruger på Aalborg Universitetshospital, samt på 90-150 yderligere patienter fordelt på 3-5 universitetshospitaler.

Udover at skabe evidens for produktet og tilpasse det til kirugerne, kan det samlede data bruges til FDA-godkendelse, hvilket sænker tidsplanen dertil med ca. et år. Medichanical Engineering forventer, at projektet i 2019 vil skabe 2 jobs og en vækst i omsætningen på 35 mio. kr., hvoraf 31 mio. kr. er eksport.

Case

Serious Games Interactive ApS – simuleret træningsprogram ved bilproduktion

Som en del af et EU-udviklingsprojekt har Serious Games Initiative ApS (SGI) udviklet et software-træningsprogram for fabriksmedarbejdere i tæt samarbejde med Opel og Volvo. Indledningsvist fokuseres der på automobilindustrien, men der ses muligheder i andre industrier, der har mange operatøropgaver som eksempelvis vindindustrien.

SGI manglede finansiering til at kunne teste sin prototype hos Adam Opel AG, som stiller faciliteter til rådighed i deres fabrik i Russelheim. Medfinansieringen er nødvendig for en hurtig markedsintroduktion og for at finansiere den tekniske tilpasning, der skal til for at gøre produktet helt færdigt og klar til markedet. SGI har konstateret, at private investorer ikke har interesse før løsningen er tættere på markedslancering.

Markedsmodningsfondens medfinansiering på 2,2 mio. kr. af et samlet projektbudget på 4,8 mio. kr. gør det muligt at teste produktet på en hel produktionslinje, der involverer ca. 500 operatører.

Med medfinansiering fra Markedsmodningsfonden forventer SGI, at markedsintroduktionen bliver fremskyndet med 2-4 år, og at løsningen i højere grad vil være tilpasset markedets krav og behov. SGI forventer, at projektet i 2019 vil skabe 51 jobs og en vækst i omsætningen på 86 mio. kr. udelukkende gennem eksport.

Case

Iso Paint Nordic A/S – bæredygtige komponenter til tagmaling

Farve- og lakfabrikken Iso Paint A/S har udviklet to innovative overfladebehandlingsprodukter til bygninger: Climate Cooler og Catalyst. Man kan bruge tagmaling med såvel Climate Cooler og Catalyst eller hver for sig. De produktet reflekterer sollys uanset malingens farve, og køler dermed temperaturen på taget, hvor indtag til klimaanlæg i de fleste tilfælde er placeret. Dermed skal klimaanlæg til bygninger reducere temperaturen på indtagsluften mindre, hvilket reducerer energiforbruget. Ydermere kan malingen omdanne NOx-partikler til harmløse salte, der skylles væk med regnen.

Det globale markedspotentiale er stort, men stiller også store krav til lokale test og tilpasninger. Udfordringen er derfor at gennemføre den nødvendige test på kortest mulig tid, men med størst geografisk spredning. Dette er essentielt for at opnå en produktgodkendelse hos de nationale byggemyndigheder.

Markedsmodningsfonden har tildelt medfinansiering til Iso Paint på 2,1 mio. kr. ud af et samlet projektbudget på 5,2 mio. kr. til at få testet, tilpasset og godkendt de to nye komponenter til tagmaling. Climate Cooler skal testes i solrige områder med stort forbrug af aircondition, mens Catalyst bliver testet i et kontrolleret laboratorium i Tyskland. På den måde opnås markedsfeedback, der skal give anledning de sidste tilpassede forbedringer af produktet.

Med midlerne fra Markedsmodningsfonden forventer virksomheden, at projektet i 2019 vil skabe 21 jobs og en vækst i omsætningen på 200 mio. kr., hvoraf 180 mio. kr. er eksport.

Case

Eye4TALENT ApS – mobil talentudviklingsplatform til fodboldspillere

Eye4Talent ApS har udviklet verdens første cloud- og mobilbaserede talentudviklingsplatform til fodboldklubber, der skal løfte talentudvikling og brugen af data til et højere niveau. Ved at samle al relevant spillerdata på én platform bliver der skabt overblik og sikret evidens, hvilket derved forbedrer trænernes beslutningsgrundlag og reducerer investeringsrisici for klubberne. Talent Bank sikrer systematisering, strukturering og digitalisering af spillerstatistik og videodata, mens Player Universe inviterer talentet til at tage større ejerskab for sin egen udvikling og muliggør analyse, evaluering og reflektion over egen performance ved hjælp af video og data.

Da talentudvikling er en længere proces, der ikke nødvendigvis viser hurtigt afkast, skal kunderne være med til at kommunikere den værdi, platformen leverer. For at skabe denne umiddelbare og essentielle referencebase, er det nødvendigt at produktet bliver testet og færdigudviklet i samarbejde med potentielle kunder, hvilket er meget omkostningstungt.

Med medfinansiering på 2,7 mio. kr. ud af et samlet projektbudget på 4,6 mio. kr. kan prototypens praktiske funktionalitet nu testes og tilpasses i to af Danmarks ledende fodboldklubber, FCN og FCK. Syddansk Universitet vil yderligere undersøge de faktiske virkninger ved brugen af Player Universe og dermed påvise effekten på spillerens egen udvikling.

Medfinansieringen forventes helt konkret at medføre, at produktet kan komme på markedet omkring 12 måneder hurtigere samt i en form der i højere grad er teknisk tilpasset markedets krav og behov. Derudover forventer Eye4Talent, at projektet i 2020 vil skabe 28 jobs og en vækst i omsætningen på 65 mio. kr., hvoraf 60 mio. kr. er eksport.

Case

Expanite A/S – ny proces for overfladehærdning af titanium

Expanite A/S har udviklet en ny proces for overfladehærdning, der forøger holdbarheden af titanium signifikant uden at ændre metallets fysiske form eller mekaniske egenskaber. Expanite A/S anslår, at omkring 5 % af overfladebehandlet titanium i dag med fordel ville kunne erstattes med deres nye metode, hvilket betyder en estimeret markedsværdi på 175 mio. EUR om året.

Titanium bliver uden hærdning meget nemt ridset, og dermed er det uegnet til en lang række applikationsområder, som ellers ville nyde godt af metallets lethed og styrke. Det gælder blandt andet ur-industrien, flyindustrien og i medicinsk øjemed – for eksempel i hofteimplantater.

Markedsmodningsfonden har tildelt 1,4 mio. kr. i medfinansiering ud af et samlet projektbudget på 3 mio. kr. Det gør det muligt at teste, tilpasse og færdigudvikle teknologien og produktionsteknikkerne i industrier med meget høje standarder for metallets tolerance og kvalitet. Det sker hos store potentielle internationale kunder som IWC Schaffhausen, Elos Pinol MedTech og US Naval Research Lab.

Det forventes, at Expanite A/S med finansiering fra fonden kan reducere markedsintroduktionen med 12-24 måneder samt komme på markedet med et produkt, der i langt højere grad er tilpasset markedets behov og krav. Virksomheden forventer, at projektet i 2020 vil skabe 15 jobs og en vækst i omsætningen på 25 mio. kr., hvoraf 24 mio. kr. er eksport.

Case

Strecon A/S – robotløsning til polering af komplekse 3D-emner

RAP (Robot Assisted Polishing) fra Strecon A/S er den første fuldautomatiserede robotløsning, der kan programmeres til at polere komplekse 3D emner – en oftest udfordrende, manuel arbejdsproces, der stiller store krav til den enkelte medarbejder.

Strecon’s største udfordring er, at potentielle kunder på trods af stor interesse har udtrykt, at man først er interesseret i at købe løsningen, når den er fuldt funktionsdygtig. Hvis kunder skal investere i en sådan ny automatisk løsning, er det afgørende at kunne sikre og dokumentere, at robotten kan polere bedre, billigere og hurtigere end manuelle medarbejdere. Dette kræver en test- og tilpasningsfase, der er meget ressourcekrævende for mindre virksomheder som Strecon.

Markedsmodningsfonden har i 2014 tildelt 2,7 mio. kr. i medfinansiering ud af et samlet projektbudget på 4,5 mio. kr. Det gør det muligt for Strecon at lave de sidste tekniske ændringer af løsningen i samarbejde med Grundfos, Lego og DFT Presswork, som også repræsenterer de sektorer, som Strecon forventer at skulle adressere i forbindelse med fremtidigt salg.

Strecon forventer, at projektet i 2020 vil skabe 14 jobs og en vækst i omsætningen på 80 mio. kr., hvoraf 71 mio. kr. er eksport.

Case

Photocat A/S – fotokatalytisk overfladebehandling til byggematerialer

Photocat A/S har udviklet en væske, der lægger fotokatalystiske partikler ind i overfladen på gulv-, loft-, tag-, og facadematerialer. Dette kan forbedre indeklimaet, fjerne skadelige NOx-partikler i luften, og reducere algevækst. Sammenlignet med øvrige løsninger, fjernes NOx 5-150 gange mere effektivt og til en lavere pris.

Photocat sælger produktet til byggematerialeproducenter, som påfører væsken på deres materialer, der sælges til forbrugerne. Disse producenter sælger byggematerialer med lange garantier, og det er derfor essentielt, at Photocat kan dokumentere, at produktet ikke forringer kvaliteten af disse produkter.

Markedsmodningsfonden medfinansierede i 2012 Photocat med 3,6 mio. kr. ud af et samlet projektbudget på 8 mio. kr. Dette gjorde, at Photocat kunne teste væsken hos en bred vifte af forskellige materialeproducenter med henblik på tilpasning og færdigudvikling i samarbejde med potentielle deres kunder.

Medfinansieringen bidrog til, at der blev færdigudviklet et produkt, der direkte kunne integreres i produktionen hos de enkelte producenter af byggematerialer, og det bidrog afgørende til at Photocat kunne tiltrække senere investering fra Capnova. Ved projektafslutning i 2014 havde projektet ført til 5 fuldtidsstillinger og en stigning i Photocat’s omsætning på ca. 4,3 mio. kr., som udelukkende består af eksport.

Case

NRT - Nordisk Røntgen Teknik A/S – hybrid løsning til fremtidens røntgenrum

Nordisk Røntgen Teknik A/S (NRT) har udviklet en hybridmaskine – Adora RF, som både kan foretage røntgenbilleder og gennemlysning, der førhen var to separate metoder med forskellige systemer. Den nye løsning sammenkører de to processer i én, og det betyder en markant besparelse både på indkøb og drift sammenlignet med eksisterende løsninger på markedet.

NRT fik i 2011 tilsagn om medfinansiering på 5,3 mio. kr. af Markedsmodningsfonden ud af et samlet projektbudget på 9,3 mio. kr. til at teste og tilpasse deres hybridmaskiner på Aarhus Universitetshospital. En lille virksomhed som NRT har ofte ikke de nødvendige ressourcer til rådighed til test og tilpasning af prototyper sammenlignet med store virksomheder. Med medfinansieringen fra Markedsmodningsfonden fik NRT mulighed for at opstille en testinstallation på Aarhus Universitetshospital og frikøbe personale og eksperter til at anvende og rapportere på systemet. Dette resulterede i en endelig teknologisk færdigudvikling af maskinen.

Virksomheden har som følge af fondens medfinansiering været i stand til at skabe en vigtig referenceramme, der udover at have affødt 22 nordiske ordrer indtil videre, har ført til et anlæg i Polen samt påbegyndelsen af endnu et i Singapore. Da projektet sluttede, havde NRT’s hybridmaskine skabt 6 fuldtidsstillinger og en omsætning på 42 mio. kr., hvoraf 40 mio. kr. var eksport.

Case

Altiflex ApS – miljøvenlig løsning til midlertidig aflukning af byggerier

Altiflex ApS har udviklet en ramme til midlertidig aflukning af vindues- og døråbninger i byggeri. Hvor eksisterende løsninger er af engangsmaterialer, tilbyder denne bedre isolering og genanvendelighed samtidig med, at den fungerer som sikkerhedsrækværk. Rammerne vil resultere i energimæssige besparelser på opvarmning på byggepladser og reduktion af CO2-udledning.

Virksomheden har opnået patent på produktet i 30 lande og ønskede at målrette løsningen til både det nationale og internationale marked. Dette er forbundet med krav om dokumentation, certifikater samt dokumentation af flere vellykkede byggeprojekter, fordi byggeriet er underlagt meget forskellige certificerings- og testkrav i hvert land. . Derfor var det nødvendigt for Altiflex at teste og tilpasse produktet med henblik på at færdigudvikle løsningen i samarbejde med potentielle kunder på de forskellige markeder.

Markedsmodningsfonden gav i 2011 et tilsagn på 1 mio. kr. i medfinansiering ud af et samlet projektbudget på 2,3 mio. kr. Det gjorde det muligt at teste 1.000 m2 rammer på fire forskellige byggepladser under ledelse af NCC, samt teste rammernes anvendelsesmuligheder som sikkerhedsrækværk i samarbejde med Dancert A/S og Statens Provninger i Sverige.

Projektet havde ved projektafslutning i 2013 skabt 5 fuldtidsstillinger og en omsætning på 10 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. var eksport.

Case

Union Engineering A/S – innovativt CO2-opsamlingsanlæg til bryggeriindustrien

New Brew er en teknologi udviklet af Union Engineering A/S. Teknologien udvinder og renser CO2 fra gæringsprocessen i ølproduktionen, og tillader dermed genanvendelse i nye produktioner af øl og læskedrikke. New Brew er et stort fremskridt inden for CO2-genvinding, da teknologien afgiver lavere miljøbelastning og betydeligt lavere omkostninger end eksisterende løsninger på markedet.

Alternativet til New Brew er en teknologi med mere end 20 år på markedet med kendt og dokumenteret effekt. Det var en stor barriere for Union Engineering at overtale veletablerede bryggerier til at løbe den risiko forbundet med en innovativ og uprøvet løsning. Derfor var det første reelle salg og implementering essentielt for New Brew’s markedsintroduktion.

Markedsmodningsfonden stillede derfor en garanti på 4,7 mio. kr. til de første salg af New Brew. Garantien betød, at Carlsberg Danmark var villig til at købe løsningen, da de dermed kun risikerede 20 pct. af købesummen, hvis den ikke fungerede efter hensigten. Garantien blev aldrig udløst, da New Brew’s innovative funktioner fungerede som lovet af Union Engineering.

2015

I 2015 vil Markedsmodningsfonden fortsætte med et skarpt fokus på, at flere innovative produkter skal nå markedet og forbedre deres markedspotentiale. Fonden vil også fortsat løbende tilpasse sine metoder og tilbud til virksomhedernes behov.

Fonden vil i år fortsætte med at arbejde for at reducere virksomheders administrative byrder i forbindelse med ansøgning og projektgennemførsel. Fonden er meget opmærksom på, at når et stigende antal søger om medfinansiering, vil der være en mindre andel, som opnår et tilsagn. Det vil fonden forsøge at imødegå ved at afprøve alternative ansøgningsformer, der er mindre byrdetunge for virksomhederne, og som vil kunne resultere i hurtigere afgørelser. Ydermere arbejder fonden på nye udbetalings­systemer, der skal lette små virksomheders likviditetsudfordringer.

Budskabet om at test og tilpasning i samarbejde med markedet øger markedspotentialet for nye innovative løsninger bliver stadig vigtigere i en skarpere global konkurrence. Fonden vil derfor i 2015 i endnu højere grad indgå i landsdækkende dialog med virksomheder, væksthuse, erhvervsfremmekontorer og interesseorganisationer om matchet mellem fondens tilbud og erhvervslivets behov. Det er vigtigt, at de rigtige virksomheder har kendskab til fonden, så fondens midler går til dem med det største behov og det bedste kommercielle potentiale.

Tre indsatser for markedsmodning i fonden

Markedsmodning gennem medfinansiering til virksomheder – test og tilpasning
Tre gange om året afholder fonden ansøgningsrunder for private virksomheder. Her byder virksomheder ind med projekter, hvor deres innovative prototyper og servicekoncepter skal testes hos potentielle kunder og brugere, så produktet kan færdigudvikles i forhold til markedets behov og krav. Der lægges således afgørende vægt på at der eksisterer en prototype på ansøgningstidspunktet, som dog endnu ikke er klar til markedsintroduktion. Der kan også søges om en finansiel garanti til de første salg af et helt færdigt produkt. Ca. 85 pct. af fondens midler bliver brugt til test og tilpasning samt garanti.

Markedsmodning gennem innovativ offentlig efterspørgsel
På flere markeder er den offentlige sektor den primære kunde. Det gør sig fx gældende for væsentlige dele af sundhedsområdet og i nogen grad på miljøområdet. Det betyder, at det offentliges indkøb kan have stor betydning for udviklingen af disse markeder. Den typiske offentlige kunde har elementer som driftssikkerhed og pris i højsædet. Samtidig møder virksomhederne en række udfordringer, når de vil sælge innovative løsninger til den offentlige sektor. Eksempelvis er mange udbud tilrettelagt med kravspecifikationer, som har til formål deltaljeret at styre, hvordan virksomhederne skal løse en given opgave. Fonden indgår partnerskaber med offentlige aktører, der står foran større samfundsmæssige udfordringer og investeringer. Herunder ligger et arbejde med at gennemføre konkrete prækommercielle indkøb sammen med regionerne i Partnerskab for sundheds- og sygehusinnovation samt med kommuner og forsyningsselskaber i Klimatilpasningspartnerskabet.

Markedsmodning gennem erhvervspartnerskaber
Formålet med erhvervspartnerskaberne er at styrke den kommercielle udvikling i brancher, der har et særligt vækstpotentiale. Erhvervs­partnerskaber skal ydermere stimulere produkt- og produktivitetsudvikling i dansk erhvervsliv generelt gennem udbredelse af særlige kompetencer, teknologier, metoder mv. Indsatsen skal som udgangspunkt fokusere på faserne umiddelbart før markedet. Indsatsen placerer sig i krydsfeltet mellem udbud og efterspørgsel, idet der både arbejdes med virksomheders evne til at markedsmodne nye løsninger samt at forbedre kunders kendskab til værdien af en konkret branches ydelser.