Aeronautisk mobil:

En mobiltjeneste til kommunikation mellem aeronautiske stationer og flystationer eller mellem flystationer, som også må anvendes af redningsfartøjs-stationer. Nødradio-pejlesendere må anvendes i denne tjeneste på designerede nødfrekvenser.

 

 

Aeronautisk mobil (R):

En aeronautisk mobiltjeneste reserveret til kommunikation, der relaterer sig til flysikkerhed og -regelmæssighed, primært i nationale eller internationale civile luftruter.

 

 

Aeronautisk mobil (OR):

En aeronautisk mobiltjeneste tiltænkt kommunikation inklusiv kommunikation, der relaterer sig til flykoordinering, primært udenfor nationale og internationale civile luftruter.

 

 

Aeronautisk radionavigation:

En radionavigationstjeneste beregnet til flysikkerhed.

 

 

Amatør:

En radiokommunikationstjeneste, der kan bruges til selvtræning, interkommunikation og tekniske undersøgelser foretaget af radioamatører, det vil sige af behørigt autoriserede personer, som er interesseret i radioteknik alene udfra et personligt sigte uden økonomisk interesse.

 

 

Amatør-satellit:

En radiokommunikationstjeneste, som anvender rumstationer på jord-satellitter til samme formål, som amatørtjenesten.

 

 

Broadcast:

En radiokommunikationstjeneste, hvis transmissioner er beregnet til direkte modtagelse af den almindelige offentlighed. Denne tjeneste kan omfatte radio-transmissioner, tv-transmissioner eller andre typer af transmissioner.

 

 

Broadcast-satellit:

En radiokommunikationstjeneste, hvis signaler transmitteres eller retransmitteres af rumstationer, og som er beregnet til direkte modtagelse af den almindelige offentlighed.

 

 

Fast:

En radiokommunikationstjeneste mellem bestemte/specificerede faste punkter.

 

 

Fast-satellit:

En radiokommunikationstjeneste mellem jordbaserede stationer på givne positioner, når en eller flere satellitter anvendes. Den givne position kan være et bestemt/specificeret fast punkt eller ethvert fast punkt indenfor bestemte/specificerede områder. I visse tilfælde omfatter denne tjeneste satellit-til-satellit forbindelser, som også kan virke i inter-satellit-tjenesten. Den faste-satellittjeneste kan også omfatte føde-kanaler (feeder links) for andre radiokommunikationstjenester.

 

 

Inter-satellit:

En radiokommunikationstjeneste mellem satellitter.

 

 

Jordobservations-satellit:

En radiokommunikationstjeneste mellem jordstationer og en eller flere rumstationer, som kan omfatte forbindelser mellem rumstationer i hvilke:

 

information relateret til jordens karakteristika og dens naturfænomener inklusiv data relateret til miljøets tilstand, indsamles via aktive sensorer eller passive sensorer på satellitter,

 

tilsvarende information indsamles via luftbårne eller jordbaserede platforme,

 

sådan information kan blive distribueret af jordstationer i det pågældende system,

 

platform Interrogation kan omfattes.

 

 

 

Denne tjeneste kan også omfatte føde-kanaler (feeder links), hvis det er nødvendigt af hensyn til driften.

 

 

Landmobil:

En mobiltjeneste mellem basisstationer og landmobile stationer eller mellem landmobile stationer.

 

 

Landmobil-satellit:

En mobil-satellittjeneste, i hvilken mobile stationer er placeret på land.

 

 

Maritim mobil:

En mobiltjeneste mellem kyststationer og skibsstationer mellem skibsstationer eller mellem beslægtede ombordværende kommunikationsstationer. Redningsfartøjs-stationer og nødradiopejlesendere kan tage del i denne tjeneste.

 

 

Maritim Radionaviga­tion:

En navigationstjeneste beregnet til maritim sikkerhed.

 

 

Meteorologiske hjælpemidler:

En radiokommunikationstjeneste anvendt til meteorologiske inklusiv hydrologiske observationer og udforskning.

 

 

Meteorologisk satellit:

En jordobservations-satellittjeneste til meteorologiske formål.

 

 

Mobil:

En radiokommunikationstjeneste mellem mobile stationer og landstationer eller mellem mobile stationer.

 

 

Mobil-satellit:

En radiokommunikationstjeneste

 

 

 

mellem mobile jordbaserede stationer og en eller flere rumstationer eller mellem rumstationer anvendt i denne tjeneste, eller

 

mellem mobile jordbaserede stationer via en eller flere rumstationer.

 

 

 

Denne tjeneste kan omfatte føde-kanaler (feeder links).

 

 

Radioastronomi:

En radiokommunikationstjeneste, der baserer sig på modtagelse af radiobølger af kosmisk oprindelse.

 

 

Radionavigation:

Radiostedbestemmelse anvendt til navigationsformål inklusiv advarsel om forhindringer (obstruction warning).

 

 

Radionavigations-satellit:

En radiostedbestemmelses-satellittjeneste beregnet til radionavigationsformål.

 

 

Radiostedbestemmelse:

En stedbestemmelsestjeneste, der anvendes til bestemmelse af en position, hastighed og/eller andre af et objekts karakteristika eller til fremskaffelse af information relateret til disse parametre ved hjælp af radiobølgers udbredelsesegenskaber.

 

 

Rumforskning:

En radiokommunikationstjeneste, i hvilken rumfartøjer eller andre rumbårne objekter anvendes til videnskabelige eller tekniske forskningsformål.

 

 

Rum-operation:

En radiokommunikationstjeneste, der eksklusivt vedrører styring af rumfartøjer, særligt: Sporing i rummet (space tracking), rumtelemetri, o.lign.

 

 

Standard frekvens- og

tidssignal:

En radiokommunikationstjeneste til videnskabelige, tekniske eller andre anvendelsesformål, der på specificerede radiofrekvenser udsender tidssignaler af særlig høj nøjagtighed, og tiltænkt generel modtagning.

 

Ultra Wide Band (UWB):

En generel betegnelse for en bestemt måde at transmittere et radiosignal på. UWB - radiosendere transmitterer signaler ved lav effekt, i et meget bredt frekvensbånd i frekvensspektret. Dette til forskel fra traditionelle radiosendere, som typisk opererer med højere effekt meget tæt omkring den valgte centerfrekvens, både for at undgå forstyrrelser mellem forskellige signaler, og for at maksimere udnyttelsen af frekvensbåndet. Ifølge "Bekendtgørelse nr. 1140 af 7. november 2006 om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v." er licensfri anvedelse af UWB i frekvensbåndet 6 GHz-8,5 GHz under visse betingelser tilladt. Betingelserne sigter mod at begrænse UWB udstyrs anvendelse til indendørs brug, og tillader blandt andet ikke brug af UWB i fri luft, samt om bord på luftfartøjer.